ד"ר קשב
         
      המרכז לפרט, למשפחה ולאיש המקצוע
      אבחון, טיפול, הדרכה ואימון
      הפרעות קשב והתנהגות, תפקודי למידה וקשיים רגשיים-פסיכולוגיים
 
      בהנהלת ד"ר גיל מאור  ופנינה מאור (M.A)
      טל: 072-2309810       טל נייד: 052-6348562       פקס: 153-72-2309810


אבחון פסיכו - דידקטי
מטרתו של האבחון הפסיכו - דידקטי הוא להוסיף על המידע שהתקבל מהאבחון הדידקטי. האבחון נותן מידע על יכולות הלמידה, תפקודו הרגשי ורמת האינטלגנציה (IQ) של המאובחן.

 

אבחון פסיכו-דידקטי

החיבור בין המילה פסיכו (נפש) למילה דידקטי (תורת ההוראה), מציג את ייחודו של אבחון זה, שמטרתו לגלות תמונה רחבה של יכולות למידה, רמת אינטליגנציה ותפקוד רגשי של הנבדק. האבחון הפסיכו-דידקטי נבנה למעשה, על מנת להוסיף נתונים של תפקוד רגשי ואינטליגנציה לאבחון הדידקטי הקיים. באמצעות אבחון זה, ניתן לאתר פערים במיומנויות הלמידה הבסיסיות ולזהות לקויות למידה. 

האבחון הפסיכו-דידקטי המתקיים במרכז תמר, נערך על ידי פסיכולוגים חינוכיים מומחים ובעלי ניסיון רב.

היבטים המוערכים באבחון:

  • רמת האינטליגנציה, כישורי חשיבה, תפיסה חזותית, סוגים   שונים של  זיכרון, סינון קשב, תפיסה כמותית, רצף ואספקטים נוספים המותאמים לתמונה המתגלה במהלך האבחון.          
  • הישגי למידה פורמאליים כגון, הערכת טכניקת הקריאה, הבנת הנקרא,  מרכיבי הכתיבה, ביטוי בכתב, אסטרטגיות הלמידה, ועוד.
  • תפקוד רגשי.  

למי מיועד האבחון? 
האבחון מיועד לבני כל הגילאים. ילדים לפני ביה"ס, תלמידי ביה"ס יסודי, חטיבת הביניים ותיכון, ועבור סטודנטים ומבוגרים. אבחון פסיכו-דידקטי מומלץ, כאשר אחד מהמקרים הבאים רלוונטי: 

  • נדרשת הבנה רחבה יותר של מקורות קשיי הלמידה.
  • חשד לקשיים רגשיים המשפיעים על התפקוד בלימודים.
  • יש צורך בשיקול דעת והמלצה למסגרת חינוך מתאימה.
  • צפוי כי התלמיד יזדקק להתאמות בחינה מרמה 1-3 כולל בחינה מותאמת או בחינה בעל פה.

סיכום האבחון הפסיכו-דידקטי
סיכום האבחון מכיל פירוט של רמת אינטליגנציה, רמת התפיסות השונות, רמת הישגים לימודיים פורמאליים, והתייחסות לכוחות ולקשיים רגשיים. כמו כן, ישנה אבחנה מבדלת לגבי הגורמים לקשייו הלימודיים של המאובחן תוך התייחסות לכלל ההיבטים (אינטליגנציה, גורמים רגשיים, חסכים לימודיים וכדומה). בסיכום יופיעו המלצות לתחומי העבודה הנדרשים והמלצות לדרכי התאמת בחינה ברמה 3 - 1 לפי הגדרות משרד החינוך.

אבחון פסיכולוגי מורחב
מטרת האבחון הנה הערכת הפוטנציאל האינטלקטואלי, ובדיקת השפעות רגשיות וקוגניטיביות על תהליכי למידה. האבחון כולל הערכת מנת משכל, ובדיקה מפורטת של התפקוד הרגשי.

אבחון פסיכולוגי במשולב עם אבחון דידקטי
מטרת האבחון המשולב הנה אבחנה מבדלת בין קשיים ללקויות למידה. האבחון הפסיכולוגי כולל הערכת מנת משכל, והערכה כללית של התחום הרגשי. במקרים מסויימים, האבחון חיוני לקבלת התאמות בדרכי היבחנות עפ"י דרישות משרד החינוך.

מטרת האבחון לאתר את מקורות הקושי / הסיבות לקשיים של התלמיד בלמידה. זהו אבחון מקיף הכולל מרכיבים פסיכולוגיים ודידקטיים והוא נותן תמונה רחבה על הילד הכוללת נקודות חוזק ותורפה של הכישורים הקוגניטיביים ותפקודו הרגשי.
מקורות אפשריים לקושי בלמידה בבית-הספר עשויים להיות:
בעיה כללית בהבנה – אינטליגנציה נמוכה מן הטווח הממוצע המגבילה את יכולת הלמידה.
לקות למידה – קושי עקבי, בדרך-כלל מולד באחד או יותר מתפקודים הקוגניטיביים הנדרשים ללמידה: תפיסה, זיכרון, קשב, תיאום ויזומוטורי, ועוד. בלקות למידה האינטליגנציה תקינה ואילו התפקוד בתחום הלקוי נמוך משמעותית מיתר התפקודים.
קושי רגשי- אין פניות ללמידה מסיבות רגשיות, מוטיבציה ירודה, דימוי עצמי נמוך ועוד.
חסר בלמידה- סיבות אובייקטיביות, כגון העדרות ממושכת, שכתוצאה מהן נוצר פער בידע של התלמיד.
קושי בלמידה כולל בדרך כלל יותר מאשר גורם אחד, באבחון מנסים למצוא מהו המשקל היחסי של כל אחד ממקורות הקושי ולהציע תוכנית טיפול אינטגרטיבית.

תהליך האבחון נפרש על-פני מספר מפגשים, אורכו בין 4-6 שעות. מועברת סוללה של מבחנים הכוללת:
1. מבחן אינטליגנציה מלא
2. מבחנים הבודקים את תחומי התפקודים הקוגניטיביים של תפיסה חזותית ושמיעתית, זיכרון לסוגיו, קשב, תפקודים ויזומוטוריים וגרפומוטוריים, רמת שפה.
3. מיומנויות למידה פורמלית- רמת קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה וחשבון.
4. התרשמות מהתפקוד הרגשי: כיצד התלמיד תופס את עצמו ואת קשייו, רמת מוטיבציה, דפוסי התמודדות עם מצבי קושי, התיחסות לאופנים שונים של מתן עזרה. נעשה שימוש במבחנים פסיכולוגיים השלכתיים ותצפית התנהגותית.
האבחון מאפשר בניית תוכנית טיפול כוללת וכן מתן התאמות לבחינות בית-ספריות ולבחינות הבגרות בהתאם לנהלים שקבע משרד החינוך לאישור התאמות בחינה לתלמידים עם לקויות למידה.

לאחר ניתוח ממצאי האבחון, ניתן לקבל מיפוי לקשייו של התלמיד. מיפוי זה מאפשר למאבחן לבנות עבור התלמיד תוכנית עבודה, שמטרתה להובילו לתהליך של התפתחות מהבחינה הלימודית, המלצות לדרכי למידה, התאמות לדרכי היבחנות והפניה לגורמי אבחון או טיפול נוספים.

האבחון כולל:
א. שאלוני דיווח למורים ולהורים.
ב. ראיון הורים.
ג. אבחון הילד.
ד. סיכום והמלצות.

ניתן להשלים את האבחון לאבחון פסיכו-דידקטי* עפ"י הצורך.

*במקרים בהם יש צורך בהתאמות לבחינות בגרות מרמה 3, יש לערוך השלמה לאבחון פסיכו-דידקטי.

מטרת אתר זה על תכניו השונים הוא לספק מידע בלבד ואין לראות בהם אבחנה רפואית ו/או חוות דעת. תכני האתר אינם מהווים בשום מקרה תחליף להתייעצות אישית עם גורם מקצועי מוסמך.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. גלישה באתר מהווה הסכמה מצד הגולש לתנאים אלו.

לייבסיטי - בניית אתרים