בדיקות TOVA היא בדיקה ממוחשבת הבודקת תפקודי קשב ממושך. האותיות הלטיניות מהוות ראשית תיבות לביטוי TOVA-Test Of Variables Attention. הבדיקה מספקת מדד אובייקטיבי של תפקודי קשב במטלה משעממת. לבדיקה תיקוף ונורמות המותאמות לגיל. הבדיקה השוואתית והיא מספקת הערכה של תפקודי הקשב של הנבדק ביחס לנורמה מקובלת בקבוצת הגיל.


מה המטרה של בדיקת TOVA?
מטרת הבדיקה לשמש ככלי עזר לרופא המאבחן בבחירת הטיפול התרופתי. לאחר שהושלמו הליכי האבחון השונים, נאסף החומר ע"י הרופא ונקבעה האבחנה של הפרעת הקשב, יש לבחון אמצעי טיפול. באפשרות הרופא לבחור בשיטת הניתור האיטי או בבדיקת TOVA על מנת לראות את תגובת המטופל לתכשיר, לרוב - ריטלין. לבדיקה 4 פרמטרים:
א. השמטות- הנבדק לא לחץ על הכפתור שהופיע גירוי- מדד למוסחות.
ב. לחיצות סתמיות- הנבדק לחץ מבלי שהופיע גירוי- מדד לאימפולסיביות.
ג. זמן תגובה- פרק הזמן שלקח לנבדק מרגע הופעת הגירוי ועד לחיצה- מדד לריכוז.
ד. יציבות זמן התגובה- יציבות באופן התייחסותו של הנבדק לגירוי- מדד למאמץ.

שני המדדים הראשונים נשלטים באופן יחסי. גם ילדים בעלי משכל גבוה או מוטיבציה גבוהה יצליחו להציג ציונים תקינים במדדים אלו. מאידך, שני המדדים האחרים אינם נשלטים, ושם לעיתים קרובות נראה את הקשיים של הנבדק.

קיים מדד נוסף שלו חשיבות, אולם מרבית המאבחנים אינם מתייחסים לכך והיא יציבות בדיקה. מדד נוסף שממנו ניתן ללמוד על תפקוד הקשב של הבדיקה, לרבות בקרב מחוננים, שלהם לכאורה תהיה בדיקה תקינה, אולם במדד זה יראו תנודות לאורך הבדיקה.


מהלך הבדיקה:
הבדיקה כוללת פעולה משעממת שנמשכת 20 דקות. במהלכה מופיע ריבוע לבן במרכז המסך, ולסירוגין מהבהב ריבוע שחור בחלקו העליון או בחלקו התחתון של הריבוע הלבן. הנבדק מתבקש ללחוץ על כפתור בכל פעם שהריבוע השחור הופיע למעלה. את הבדיקה יש לערוך בשעות הבוקר, כדי שזמן הבדיקה יהיה חופף לזמן פעילות הילד במוסד חינוכי.


אופן הביצוע:
לבדיקה מומלץ להגיע לאחר שינה טובה וללא כל גורם היכול להפריע כמו מחלה, חום, לחץ, אירוע מרגש וכד' (ואין הכוונה למצב טבעי של התרגשות מעצם הבדיקה). הנבדק יקבל הסברים על הבדיקה ומהלכה. בתחילת הבדיקה יתרגל הנדבק כ 3 דקות את פעילותו בזמן הבדיקה. לאחר התרגול וההיכרות עם אופן העבודה, מתחילה הבדיקה, ועימה המדידה. במשך 20 הדקות יעבוד המטופל, לרוב בחדר חסר כל גירוי וללא נוכחות הוריו (במקרה של ילד), וזאת כדי למנוע גורמים מסיחי דעת.
לאחר הבדיקה, ייטול המטופל תרופה (לרוב ריטלין) במינון שהותאם לו על ידי רופא מומחה, בהתאם למשקל גופו. המטופל יתבקש להמתין כשעה וחצי (במהלכה יכול לאכול, לטייל, ואולם להימנע מצריכת חומרים מעוררים). לאחר המתנה זו, ממשיכה הבדיקה ל 20 דקות נוספות.
יש מאבחנים שאינם עושים את הבדיקה השניה, אולם מומלץ בכל מקרה לעשות את שתי החלקים היות שלהשוואה בין שתי המדידות משמעות רבה.


תוצאות ומשמעות:
בסיום הבדיקה המחשב מנתח תוצאות של כל אחת מהבדיקות ואת ההשוואה ביניהם. התוצאות של כל אחת מהבדיקות מוצגות בטבלה, ובה מופיעים ארבעת הפרמטרים, לכל אחד מהם המדידה מספקת 3 רמות של תוצאות, ומציגה בטבלה את התוצאות שהתקבלו עבור הנבדק, ביחס להתפלגות נורמלית כללית מצופת מקבוצת הגיל של הנבדק. כן, המחשב מנתח את התוצאות תוך חלוקת הזמן לחצאי ורבעי זמן, משך הזמן שנמשכת הבדיקה.


התוצאות נמסרות באחת משתי צורות:
א. על פי רמות תקן (בין 2 - ל 2+), כאשר ה –0 מהווה מרכז ההתפלגות ומייצג נורמה
ב. על פי מספרים גולמיים ( בין 85 ל 115). כאשר 100 מהווה את מרכז הסקאלה ומייצג את הנורמה.


הבדיקה מספקת מדד אובייקטיבי בכמה מישורים:
א. מספקת אינדיקציה נוספת לקיומה של הפרעת קשב. תוצאות בדיקה שנמוכות מהנורמה המקובלת מייצגות באופן כללי (וגס) מדד לקיומה של הפרעת קשב.
ב. מספקת אבחנה של פעילות מרכיבי קשב בתפקוד הכללי.
ג. מספקת אבחנה של שינויים בתפקוד הנבדק במהלך הבדיקה.
ד. מספקת אבחנה ליעילות הטיפול התרופתי. 

למנתח מיומן, בדיקת ה-TOVA מספקת מדד אובייקטיבי נוסף למהלך האיבחון. חשוב לזכור, בדיקת TOVA לבדה חסרת משמעות כמעט ללא הבדיקה הקלינית. מערך איבחון נכון, כולל את הבדיקה במסגרת מערך מלא הכולל: בדיקה קלינית, הערכת עולמו הרגשי של הנבדק,