הוראות משרד הבריאות לאבחון הפרעות קשב וריכוז**

משרד הבריאות לראשונה מפרסם את "אמות המידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) אצל ילדים מתבגרים ומבוגרים" בחוזר מיוחד.
בחוזר זה מפרטים את הנושאים הבאים:
1. הגורם המוסמך לערוך אבחון זה.
2. משך האבחון.
3. מרכיבי האבחון.
לחוזר המנהל הכללי - משרד הבריאות - לחץ כאן