הדרכת הורים להורים לילדים עם הפרעת קשב והיפראקטיביות*

אחת מהמלצות ההתערבות הניתנות בסוף אבחון היא הדרכת הורים.
מה החשיבות של הדרכת הורים?
הפרעת קשב היא הפרעה המשפיעה על כל מעגל החיים. נוכחותה מערימה קשיים על תחומי חיים רבים. להדרכת להורים יש כמה
מטרות:
1. ללמוד מהי הפרעת קשב - חשוב ללמוד מהי הפרעת קשב, מה טוב, מה ניתן לצפות מהילד, על מה צריך לוותר והיכן חשוב לתמוך ולעודד התמודדות אקטיבית.
2. ללמוד כיצד לספק לילד מערכת תמיכה אקטיבית. הילד זקוק להרגשת התמיכה של ההורים בו, על מנת לקבל ביטחון במסוגלות שלו לממש את יכולותיו.
3. לפתח שפה משותפת להידברות על הקשיים ועל הדרכים בהן המשפחה יכולה לעזור לילד למצות את הפוטנציאל שלו.
4. סינגור על הילד - ההורים הם הסנגורים החשובים של הילד, גם בפני עצמו.
5. ללמד אסטרטגיות התמודדות שמטרתן שינוי התנהגות או הרגלים בלתי-רצויים.
6. לקבל כלים לעיצוב התנהגות נכונה עם ילדים לקויי קשב. עיצוב ההתנהגות אצל ילדים בעלי הפרעות קשב, שונה מעיצוב ההתנהגות המוכר.
7. מציאת משאבי התמודדות משותפים והקצאת משאבים כזו שתאפשר תפקוד ושלווה של כל אחד מבני המשפחה ושל כל המשפחה- כמערכת.

קיימות שתי דרכים עיקריות לעשות זאת:
א. סדנת הורים סדרה בת 8-12 פגישות של ההורים עם איש מקצוע (פעמים רבות זה הורה בעצמו לילדים עם הפרעות קשב שעבר הכשרה טיפולים מתאימה). סדנה כזו אינה מהווה טיפול. המטרה העיקרית שלה ללמוד מהי הפרעת קשב ומתן אסטרטגיות התמודדות מהניסיון של הורים אחרים. סדנא מאפשרת שיתוף ולמידה מניסיון של הורים אחרים, אולם אין בה התייחסות אינדיבידואלית לקשיי הילד. שיטה זו גם מאפשרת למידה פסיבית והשתתפות פסיבית בתהליך קבלת ילד בעל התנהגות שונה במשפחה. על מנת לקרוא על תכני סדנת הורים.
ב. הדרכת הורים הדרכה פרטנית למשפחה, בה עובדים עם המשפחה על שבע המטרות. תוך התייחסות לתכנים ולכוחות שרלוונטיים למשפחה הנידונה. מאידך, אין למידה מניסיון של הורים אחרים. ההדרכה מחייבת אקטיביות ויש בה עיבוד של ממש של רגשות ההורים. בתוכנית ההדרכה ישנן פגישות עם הורים ופגישות משותפים להורים ולילד, מוצעת גם בניית תוכנית התנהגותית בשילוב בית הספר.
לכל אחת מהדרכים היתרונות והחסרונות שלה, מרכיב זה חשוב מאוד במערך ההתערבות, ומומלץ לשקול אחת מהם, בהתאם
לצרכים של ההורים והילד.