לתלמיד
כאשר נקבע זמן להכנת שיעורים, חשוב לעמוד בו. במידה שהיוזמה לא מגיעה מהילד עצמו, על ההורים לעודד אותו לעשות זאת. כדאי לזכור, כי מטרת השיעורים היא לאפשר לילד תרגול ושינון החומר הנלמד - לא חשובה הכמות, חשוב האימון בכל אחד מהמקצועות. אם הילד מבין את החומר ומראה זאת בתרגיל דוגמא, ניתן לוותר על תרגילים דומים נוספים.
לעיתים, לקויי קשב מסוגלים לבצע פעילויות רבות ומורכבות בראש וקיים קושי להוציא אותם על הכתב.
כדאי להתארגן כך, שמכינים בכל יום את השיעורים שניתנו באותו היום, ולחזור כ - 15- 10 דקות בערב על מקצועות המחר. כידוע רצף היא אחת תסמיני הפרעת הקשב.
בנימה אישית, מומלץ לאפשר לילד בשבת יום מנוחה משיעורים.

לסטודנט
כאשר נקבע זמן להכנת עבודות ותרגול, חשוב לעמוד בו. במידת הצורך מומלץ להיעזר בחבר או במאמן.
יש לזכור כי מטרת העבודות והתרגול הינה שינון החומר הנלמד - לא חשובה הכמות, חשוב האימון בכל אחד מהמקצועות. אם הסטודנט מבין את החומר ומראה זאת בתרגיל דוגמא, ניתן לוותר על תרגילים דומים נוספים.
לעיתים, לקויי קשב מסוגלים לבצע פעילויות רבות ומורכבות בראש וקיים קושי להוציא אותם על הכתב.