התאמות לתלמיד בעל הפרעת קשב והיפראקטיביות*

משימה לימודית היא אחת הקשיים וההתמודדויות היותר מורכבות שעוברים לקויי קשב. התארגנות נכונה ומתן התאמות יכולים להקל על התהליכים והפעילויות הקשורות בלמידה עצמה, בהכנת מטלות ובמבחנים.המורה מהווה מרכיב חשוב מאוד בתהליך הלמידה ויש באפשרותו לנקוט במספר פעולות שיעזרו לילד לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בו.התאמות אלו דורשות הסכמה של הצוות החינוכי טיפולי בביה"ס ואינן תלויות בגורמי חוץ (בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים), בבית ספר התיכון יש צורך לקבל אישור חיצוני על מנת שהתלמיד יוכל לממשן במהלך בחינות הבגרות.מתן ההתאמות, לרוב אינו דורש מהמורה פעולה מיוחדת, אך בהתייחסות ובהתחשבות בילד, תקנו את עולמו. הילד בעל לקות
הקשב מופצץ באופן תמידי בגירויים מהסביבה, מוחו עמוס לעייפה, הוא נמצא במבחן מתמיד של התמודדות בבית הספר, בחברת הילדים ובבית. הושטת יד לעזרה מצד מורה, אינה מתקבלת כמובן מאליו.
ההתאמות לתלמיד בעל הפרעת קשב:בגילאים הצעירים (במיוחד בכיתה א'):1. הקניה ממוקדת של אסטרטגיות למידה.2. עבודה על התארגנות לקראת למידה (פונקציות ניהוליות).3. חלוקה או הפחתה של פעילות מונוטונית, כגון: תרגול כתיבה. המלצות כלליות:1. מתן הפסקות יזומות במבחנים ובשיעור.2. תוספת זמן של 25% במבחנים.3. גיבוי בעל פה למטלה כתובה.4. שימוש בדפי ניתוב במטלות הדורשות רצף וארגון בשמן הכנת שיעורי בית, מטלות ומבחנים.5. שאיפה לאיכות הביצוע ולא לכמות בהכנת מטלות ושיעורי בית.6. התעלמות משגיאות כתיב.7. פירוק מטלות מורכבות למטלות משה קטנות.8. פיתוח אסטרטגיה של למידה אקטיבית – עצמאית.9. מומלץ לאפשר לתלמיד ללעוס מסטיק או למולל בידיו (לשרבט על דף, לשחק עם גומיה).10. שאל את התלמיד לאלו תנאים זקוק על מנת לתפקד באופן מקסימלי בזמן מבחן.
בהצלחה.