תפקודים ניהוליים (מוכר גם כפונקציות ניהוליות) תחום מטא-קוגניטיבי העוסק ביכולת התכנון והבקרה של הפרט.
תפקודים ניהוליים ((Executive functions)) הוא מושג המתאר יכולות מטא-קוגניטיביות, אשר מאפשרות לאדם לתפוס גירויים מתוך סביבתו, להגיב אליהם באופן מותאם תוך הפעלת גמישות, צפיית מטרות עתידיות, שקילת ההשלכות ומתן תגובה באופן אינטגרטיבי תוך ניצול כל היכולות לשם הגשמת המטרה. מדובר באוסף של מיומנויות המנהלות את התפקודים הקוגניטיביים הספציפיים.  
תפקודי ניהול מחולקים לשתי קבוצות של מיומנויות – תפקודי ויסות ותפקודים מטא-קוגניטיביים. תפקודי הויסות אחראים על הבחירה של מועד התגובה, כמה להקצות ובאיזה עוצמה. בפעילותם הם מווסתים את צרכי האדם מול דרישות הסביבה, כדי לאפשר לו הסתגלות.

התפקודים המטא-קוגיטיביים אחראים על בחירת דרך הביצוע בצורה יעילה, כדי לאפשר אותנטיות לכל אדם. למעשה, אלו מיומנויות המבחינות בין בני אדם ויוצרים לכל אדם פרופיל קשב אישי.
תפקודי הניהול הם יסודות מדידים, באמצעותם אנו לומדים על פוטנציאל התפקוד של האדם, וככאלה – הם ניתנים ללמידה. תפקודי הניהול נבחנים באמצעות תצפית, כלים קוגניטיביים ושאלון דיווח (BRIEF, Brown).