האם לדווח לצבא על הפרעת הקשב שלי ?
רצוי מאוד לדווח לצבא, הואיל ואבחנה של הפרעת קשב מהווה כיום סעיף ליקוי.ההנחיה היא שאין לראות בה גורם מוריד פרופיל, אלא עם כן מתלווה לכך בעיות קואורדינציה או בעיות הסתגלות והתנהגות.
כיום, בצבא יש מודעות לכך שיש תפקידים שאינם מתאימים ללקויי קשב, לדוגמא: בקרי מכ"ם, ותפקידי מינהל ומשרד. מאידך, ידוע כושרם המעולה של מרבית לקויי הקשב בתפקידי שטח ותפקידים מאתגרים. לפיכך, גורם זה נלקח כגורם חשוב (ביחד עם יתר מאפייני החייל) בשלילת תפקידים שאינם תואמים לו.
הודעה לצבא תספק לחייל התאמות במבחני המיון. כמו כן, במידה שהחייל ירצה גם טיפול תרופתי ממומן על ידי הצבא, יוכל לקבלו (כולל קונצרטה, אם מהתפקיד נדרש תפקוד לפרק זמן רחב).

איך הצבא מתאים תפקודים למועמד לגיוס?
לצבא יש אינטרס לעשות שימוש נכון ויעיל במשאבים העומדים לראשותו ובפרט במשאב האנושי – החיילים. הצבא מכין לכל מועמד לגיוס פרופיל אישי שמורכב מארבע מרכיבים:
א. פרופיל צבאי: מצבו הרפואי-בריאותי של המועמד לגיוס.
ב. קב"א: קבוצת איכות, מצבו הסוציו-אקונומי של המועמד לגיוס.
ג. דפ"ר: דירוג פסיכוטני ראשוני, זהו מצבו הקוגניטיבי, רמת טכנית ויכולת חשיבה. ד. רמת עברית: מרכיב בעל השפעה שולית, בו נבדקת רמת השליטה בעברית ויכולת תקשורת בשפה הדבורה.
על פי הפרופיל האישי וצרכי הצבא מציע הצבא לחייל מנילה (רשימת תפקידים). כאשר שני תנאי המערכת (התאמת וצורך) יושבים בקנה אחד עם רצונותיו של החייל לתפקיד מסויים, לרוב הצבא מספק לחייל אפשרות להשתלב בתפקיד. לעיתים, כאשר לחייל רצון לשרת בתפקיד מסויי, אך הצבא חושב שאינו מתאים לתפקיד, סביר להניח שיתקל בסירוב.

מהי מדיניות הצבא לגבי אבחנה של ADHD וטיפול בה?
הצבא מכיר בהפרעת קשב כסעיף ליקוי ולא כגורם מוריד פרופיל. נכון להיום בצבא אחראיים על הנושא – הרפואה הנוירולוגית, והמגמה בחודשים האחרונים להעביר את הטיפול ב- ADHD לידי הרפואה הפסיכיאטרית.
כיום לצבא אין מרפאות קשב צבאיות, ולכן נכון להיום (יוני 2009) אינו מבצע אבחון של הפרעות קשב.
באמצעות הרופא המומחה בחר"פ הצבא מספק מרשמים תקופתיים לשלושה חודשים לחיילים מאובחנים, ורופא היחידה רושם מרשם חודשי.
הצבא מספק לחיילים לקויי קשב את כל התרופות מבוססות מטילפינדט שנמצאות בסל הבריאות (כולל ריטלין LA וקונצרטה). הנפקת הכדורים נעשית על ידי החר"פ. יש מגמה להעביר זאת למרפאות אזוריות קטנות יותר.
לסיכום, המודעות להפרעת קשב בצבא עולה, עדיין ארוכה הדרך ועדיין יש רופאי יחידה, במיוחד בבסיסים קטנים שלא יודעים על המדיניות ובחוסר ידיעה מקשים על החיילים. חשוב להדריף ולהסביר, אך גם להבין את רופאי היחידה.