הקטגוריה הנוכחית עוסקת בספרות הקיימת בנושא הפרעות קשב וריכוז, תוך התייחסות לקהלי יעד שונים. בהתייחסותנו איננו נותנים ציון לספר או עומדים על טיבו, אין זה הוגן כלפי מי שטרח וכתב ספר שהאמין בדרכו. אנו מאמינים שיש ברכה בכל מי שכתב ספר שנועד להביא ידע לציבור, ולא משנה דעתו האישית המובעת בספר. הוספנו המלצות על פרקים מיוחדים, שחשנו כי יש צורך לציינם באופן מיוחד.