"שחיקה נפשית"/איילה מלאך פיינס (הוצאת גומא, שנת 2003)
הספר מתייחס למושג שחיקה בכלל והשלכותיה הרגשיות והתפקדיות של האדם. למרות שהספר לא מופנה ללקויי קשב או נכתב על לקויי קשב, אני ממליץ למבוגרים לקויי קשב שאובחנו בגיל מאוחר לקרוא על מאפייני השחיקה הנפשית ודרכים פסיכולוגיות להתמודד איתה. כדאי לתת את הדעת על המאמץ והאנרגיה שמבוגרים לקויי קשב עושים במאמץ להסתיר את הקושי או לעקור אותו, משקיעים מידי יום ביומו עד כדי שחיקה נפשית לפעמים. מציאות הפוגעת בכם ובסביבתכם הקרובה.