ניהול מקרה

להכניס כאן משהו על כישורים חברתיים...


שרות המוצע על ידי תחום טיפול ייעודי- סוציותרפיה. שרות זה מציע ללקוח – הכוונה, הדרכה וליווי במהלך האבחון ולאחריו.
בסיום תהליך האבחון מרוכז עבור הלקוח תיק מסודר עם הפנייה לכל הגורמים הרלוונטים לעניין.ניהול מקרה – שמטרתו להנחות את הלקוח מבחירת האבחון המתאים לו ועד הכוונה להבנה ויישום המלצות האבחון.
התוכנית הינה לשנה קלנדרית אחת , והיא כוללת:
1. מפגש היכרות בן שעה.
2. מפגשי הכוונה לאבחון או לגורמים פורמאליים.
3. ניהול המקרה עבור המשפחה (הכולל בניית תיק, מערכת תזכורות וכד').
4. שני מפגשי הדרכה ללקוח.
5. שלוש פגישות הערכה בשנה.