פסיכותראפיה - טיפול קוגנטיבי התנהגותי CBT*

למעוניינים נבנית תוכנית טיפול אישית המותאמת אינדיבידואלית לאדם על פי מאפייניו, גילו, אופיים של קשייו ותוצאות האיבחון. במסגרת זו ניתן לטפל בילדים, מתבגרים ומבוגרים. אופי תוכנית הטיפול מעוגנת במסורות פסיכולוגיות מקובלות- בגישה האינטגרטיבית.ניתן לטפל במסגרת תוכנית טיפול בכל הגילאים ובמגוון מטרות ובכלל זה - בעיות רגשיות, חרדות, עיצוב התנהגות לבעיות התנהגות, דימוי עצמי נמוך, העצמה, בעיות בהתארגנות, בעיות בתחום התקשורתי-חברתי, בעיות בתחום הזוגי (למבוגרים) ועוד.  

התוכנית מבוססת על עקרונות טיפול קצר מועד. כל מפגש הינו בן שעה טיפולית (45 דקות). הניסיון מלמד שמומלץ להתחיל בסדרה בת 6 פגישות, ולאחריה ניתן לקבוע פגישות נוספות על פי הצורך. נסייג זאת - במידה שקיימת בקשה של הלקוח לטיפול דינמי, מדובר בטיפול ארוך יותר. יודגש, בכל שלב ולאחר כל מפגש יכול הלקוח להפסיק את התוכנית, גם במסגרת ששת הפגישות הראשונות. ההמלצה לתוכנית התחלתית של 6 פגישות נובעת מניסיון קליני של המטפל ומהמלצות הקיימות בספרות הקלינית-מקצועית.