הקדמה: כעס הוא רגש המתואר כמצב נוירו-פסיכולוגי שמשולבים בה – מחשבות, רגשות וביטויים אורגניים. כעס נובע משילוב גורמים בלתי תלויים של פערים בין ציפיות לתוצאה ועוררות גופנית – מצב דחק. כעס הוא חוויה שיש לנהל ועבוד איתה, מתוך קבלת הרגש כמנגנון התראה מפני אי-נעימות או פגיעה אפשרית. בד בבד עם קבלת אחריות ומחויבות לתהליך עבודה עם החוויה – כדי לנהל אותה, ולא לפחד מפניה. הטיפול בכעס נעשה בשלוש שלבים – מניעה, טיפול במצב משבר ושיקום לאחר האירוע. השלב המהותי ביותר בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי הוא העבודה הקוגניטיבית. "תשאול מסייע לניהול כעס" (להלן – התשאול) נועד לסייע למטופל להגיע לתובנות על הגורמים הרגשיים וההכרתיים שהובילו אותו לכעס.  התשאול נועד לסייע למטופל לעבוד עם הכעס מתוך קבלה ומחויבות. הוצג בשער השני הצעה לתוכנית התערבות לאנשים בנושא ניהול כעס.  להלן, תנאים ושלבים בביצוע תשאול לאחר אירוע בו היתה תגובה לא נאותה במצב כעס. רצוי לתרגל את התשאול לפחות פעם אחת בחדר הטיפול.   ההמלצות נכתבות בגוף שני בכוונה, כדי לאפשר תרגול עצמי. תנאים לביצוע תשאול תשאול מסייע לניהול כעס (התשאול)  נועד לסייע לאנשים לקבל את רגש הכעס כמנגנון התראה , וללמוד כיצד להתנהל ולהתנהג כאשר האדם כועס.  מתבקש לבצע את התשאול בתנאים הבאים: 

 • שאתה נינוח ורגוע.
 • שיש  לך שליטה בטכניקות הרפיה נשימתית.
 • שמפריעה לך שהתגובה שלך לאירועים מבטאת בגילוי כעס.
 • שאתה מוכן למקבל אחריות על התגובה שלו לאירוע – מבין מה לא תקין בתגובה.
 • שאתה מוכן לקבל עליך אחריות לעבודה עצמית.
 • שאתה מוכן לסלוח לעצמך על התגובות שלך שאפיינו אותך עד היום.  

  הנחות עבודה שאתה מתבקש לקחת בחשבון

 • אתה מושלם! 
 • בתהליך, לא תשתנה אלא תלמיד להשתמש במיומנויות. תתבקש ללמוד, להשתמש ולתרגל – במיומנויות קוגניטיביות.
 • עשה תמיד את הטוב ביותר שאתה יכול, לא פחות ולא יותר. קבל שמה שעשית הוא הטוב ביותר שיכלת.
 • כל התנסות היא הזדמנות ללמידה. כל עוד אתה פנוי ללמידה ומוכן ללמוד – אתה תתקדם.
 • התרגול לא יבטיח שלא תכעס.. אלא שתלמד כיצד לנהל אירועים בהם אתה מרגיש כעס.

 ביצוע התשאול עצמו  להלן שלבים בביצוע התשאול העצמי לבירור קוגניטיבי של התגובה שלך לחוויית הלחץ כדי ללמוד כיצד לנהל את החוויה בעתיד : וודא שהינך רגוע ורחוק מהאירוע . התחל בסבב נשימות קצר להרפיה (במידת הצורך עייף בדף תרגול - "הנחיות להרפיה") להרגיע את האדם ככל האפשר. רצוי לבודד  אותו מהאירוע. בצע תשאול באמצעות השאלות שקדמו לאירוע ההתפרצות: 

 • מה הפריע לך ? בבדיקה רצוי לבדוק
 • מה אתה חושב על האירוע, או על מי שעשה את האירוע ?
 • אלו רגשות נוספים עולים לך מהאירוע, או כלפי האדם המעורב באירוע ?
 • האם היו לך תחושות גופניות שקדמו לאירוע ?

 מה רצית שיקרה ? – מה ניסית להשיג עם ההתנהגות שעשית ? בדיקת יעילות- מה הרווחת? ומה הפסדת ? מהתגובה שלך ללחץ ? מה תעשה בפעם הבאה שתחווה כעס, כדי להגיע לתתוצאה טובה יותר. כאן יש הבחנה בין אירוע מוכר שחוזר על  עצמו או אירוע חדש . 

 • באירוע חוזר על עצמי:
 • מה אתה לומד מהתגובה שלך כמיומנות לשימור
 • מה אתה לומד מהתגובה שלך כמיומנות שטעונה שיפור ?
 • מה לא עבד – האם שאלה של תכנון, זיהוי מצב או מיומנות חסרה ?
 • כך אחריות על דבר אחד לשינוי.
 • כיצד להגדיל את הסיכוי להצליח במה שבחרתי.
 • מציאת מועד ותנאים לתרגול המיומנות שנבחרה.
 • באירוע חדש :
 • מה עוד אפשר לעשות שאתה חווה כעס ?
 • לבדוק רשימה של תגובות אפשריות.
 • לקבל תגובה שקל לך להפנים.
 • כיצד להגדיל את הסיכוי להצליח במה שבחרתי.
 • מציאת מועד ותנאים לתרגול המיומנות שנבחרה

 תרגול של המיומנות הנבחרה. שלבים פתרון בעיות: לכולנו יש בעיות וכולמו נדרשים להכריע ולקבל החלטות במהלך היום. אדם שנתקל בקונפליקט מנדרש להכריע ולהגיב . אנשים בעלי בעיות אינם מצליחים להחליט מה לעשות. אדם יכול להימצא בשלוש סוגי קונפליקטים: בחירת מוצלחת יותר בין שתי בחירות מוצלחות (בחירה בין טיפול לאילת לטיול לירושלים) בחירה פחות גרועה בין שתי בחירות לא נעימות (לקחת הלוואה מהבנק הוא להמשיך בתקופה קשה של צימצום משמעותי). הכרעה בין שני החלטות שלכל אחת יש רווח והפסד. – זוהי גם הקונפליקט הרווח. להלן שלבים בפתרון בעיות: 

 1. ברר את התייחסות האדם לבעיה באמצעות 3 שאלות:

 מה מפריע לך ? מה את חושב על הבעיה ? מה אתה מרגיש עם הבעיה ? 

 1. הגדרה וניסוח של הבעיה – שלב הכולל: איסוף מידע רב ככל האפשר, בחירת מטרות .
 2. בחינת הרווחים והפסדים מהמשכיות הבעיה.
 3. מציאת דרכי עבודה חלופיות (במידה שיש החלטה בין 2 לדלג על השלב)
 4. בחירת הרווחים והפסדים באפשרות של מימוש הדרך החלופית.
 5. מציאת דרכים לחזק והלגדיל את סיכויי הרווח לפתרון החדש.
 6. בחינת דרכי הערכה ליעילות הפתרון החדש.
 7. אימון ותרגון הפתרון החדש.