הקדמה: בחלק מתרגול תפקודי ניהול למדנו שניתן ללמוד ולתרגל מיומנויות קוגניטיביות בפתרון בעיות. כל התנהגות שלנו שבה ביצענו החלטה – מופעלת על ידי סכימות, שהן- נוסחאות למיזוג מידע שמהפעולה נגיע להכרעה והחלטה.  סכימה תופעל אוטומטית בשלוש סוגי קונפליקטים אפשריים: בחירת מוצלחת יותר בין שתי בחירות מוצלחות (בחירה בין טיול לאילת לטיול לירושלים) בחירה פחות גרועה בין שתי בחירות לא-נעימות (לקחת הלוואה מהבנק הוא להמשיך בתקופה קשה של צימצום משמעותי). הכרעה בין שני החלטות שלכל אחת יש רווח והפסד. – זהו גם הקונפליקט הרווח ביותר. להלן, הצעה לתרגול קונגיטיבי -התנהגותי של קבלת החלטות באופן שכלתני ומודע יותר. רצוי לתרגל את התשאול לפחות פעם אחת בחדר הטיפול.   ההמלצות נכתבות בגוף שני בכוונה, כדי לאפשר תרגול עצמי. שלבים בפתרון בעיות: שאתה נמצא בפני החלטה, בחן את אופי קבלת ההחלטות שלך, בתשאול שלהלן ? בטרם תיגש לבחון את אופי קבלת ההחלטות שלך באירוע או הנושא הנדון, ברר לעצמך שלוש שאלות בסיסיות? 

 • מה האירוע או הנושא שאתה נדרש להכריע בו ?
 • מהו סוג הקונפליקט שאתה מתמודד איתו ?
 • האם יש לך ניסיון קודם בנושא זה ?   

   לאחר שהנושא ברור לך, עבור לזיהוי ובחינה של רכיבים בקבלת ההחלטה בנושא הנדון. 

 • מה אתה יודע על הבעיה ורכיביה – אסוף מידע עובדתי, ולא פרשנות.
 • מה מפריע לך בחשיבה על הנושא ?
 • מה אתה רוצה שיקרה  - תוצאה סופית שממנה תיהיה מרוצה.
 1. מה חשבת לעשות כדי להגיע לתוצאה ? לאחר מכן חשוב על השאלות הבאות כדי לתרגם את המחשבה לביצוע – התנהגות:
 • האם יש לך את הידע הדרוש לבצע את הפעולה שבחרת?
 • האם יש לך את המיומנויות הנדרשות לביצוע הפעולה ?
 • מה תרוויח ומה תפסיד, אם תבצע את הפעולה ?
 • האם ישנן פעולות נוספות שאפשר לבצע כדי להגיע לתוצאה שברחת ? הפעולה יכולה להיות אלטרנטיבית או נוספת – משלימה.  לגבי כל אחת מהן בחן
 • מה הידע הדרוש לביצוע הפעולה
 • מהי המיומנות הנדרשת ממך ביצוע הפעולה
 • מה תרויח ומה תפסיד אם תבצע את הפעולה האחרת..
 • קיבלת מאין טבלה של 4 עמודות .. נקרא להחלטה הראשונית (שבחרת בסעיף 4) - החלטה A , ולהחלטה האלטרנטיבי (שבחרת בסעיף 5)  - החלטה B.
  • A
  • B
  • רווח
  • הפסד
  • רווח
  • הפסד

  • הכנס לטבלה את כל השיקולים בכל אחד מארבעת העמודות. שים לב – אין כאן מקום לרגש!! אלא מידע או מחשבות על תוצאה אפשרית.
  • בצע הכרעה מה טוב יותר לך על פי מנגנון החלוקה הבא. באמצעותו בצע חישוב אלגברי של הסיכוי והסיכון בכל אחת מההחלטות:
   • A
   • B
   • רווח
   • הפסד
   • רווח
   • הפסד

   • ההחלטה הראשונית (A) תתקבלנא כמומלץ – כאשר הרווח ממנה בשילוב ההפסק מההחלטה האלטרנטיבית גבוהות יותר, מאשר סך השיקולים שהתקבלה מההפסד בבחירה זו מהרווח של בחירה אלטרנטיבית.
   • במצב של שיוויון – לא ניתן להגיע להכרעה ונדרש ללמוד עוד על אפשרויות הסיכון והסיכוי שבכל אחת מהבחירות, או לבחור אלטרנטיבה נוספת..
   • כאשר הגעת להכרעה ובחרת החלטה נבחרת, תתחיל באמצעות הטבלה לצמצם נזקים והפסדים מההחלטה האלטרנטיבית , בד בבד עם בחינת פעולות שיגדילו את סיכויי ההצלחה.
   • תכנון את התנאים האופטימליים להפעלת ההחלטה  - מבחינת עיטוי ומשאבים זמינים.
   • הפעל את ההחלטה שלך לפי התוכנית. שלב בהפעלתה את המיומנויות שתכננת לבצע אותה.
  •  לאחר ההפעלה, חזור ובדוק עם הטבלה בסעיף  7 את יעילות ההחלטה באמצעות שתי שאלות חשובות – האם אתה מרוצה מהתוצאה ?   במידה שכן – בחן עם עצמך את השאלות הבאות: 
   • האם השיקולים שתכננת תאמו את המציאות?
   • האם נוספו לטבלה שיקולים שלא חשבת עליהם?
   • מה עשית טוב בפעולה שתוכל לנכס לעצמך כמיומנות ששווה להשתמש בה בקונפליקטים עתידיים?
  •  במידה שאינך רוצה מהתוצאה – בחן עם עצמך בנוסף לשאלות לעיל, גם את השאלות הבאות: 
   • האם התוצאה נובעת מתכנון חסר או ביצוע שלא תואם את התכנון ?
   • אם זו שאלה של תכנון – חזור על העבודה הקוגניטיבית בסעיף 6 שוב, ובחן אלטרנטיבות נוספות או טפל בגורמים שלא עלו בחשיבה הראשונה.
   • אם זו שאלה של ביצוע – חשוב מה לעשות אחרת בפעם הבאה כדי לעמוד בתכנון.
  •  למעשה, שלב הפעולות אחר ההפעלה, מתבקש בכל פעולה שאנו עושים. מתבקש לתרגל ולאמן את עצמך בהחלטות מושכלות יותר. 
   •