ביקור בית ספר לתלמיד*

ביקור בית ספר

ביקור בית ספר הינו מפגש שנערך ביוזמת ההורים או בית הספר.למפגש זה מגיעים ההורים, צוות בית הספר וד"ר גיל מאור.המטרה בביקור זה הוא ליצור רצף בין בית הספר לבית ומערכת תמיכה אופטימלית סביב הילד, בו בעת ללמד את הילד (והמשפחה) להשתמש במערכת תמיכה זו.במפגש זה יתאפשר לצוות בית הספר ולהורים לפרוס את הקשיים ו/או הצרכים של הילד. בעקבות כך, יינתנו המלצות לצוות, להורים ולילד, על דרכי פעולה שמטרתם לשנות את האווירה הלימודית, החברתית והרגשית של הילד.במפגש זה ניתן להתאים תוכנית עיצוב התנהגות (בשונה מעיצוב התנהגות רגיל, לעיצוב ההתנהגות לילד עם הפרעות קשב יש מטרות וקצב שונים),תנאי מקדים לביקור זה הינו וויתור סודיות מצד ההורים כלפי צוות בית הספר.