השתלמויות*

השתלמויות
צוות המכון רשום ומאושר ע"י מאגר המרצים של משרד החינוך.

בית הספר הינו סוכן חברות שאמור להקנות לילד ערכים, נורמות, תרבות ומקום חברתי, וזאת בנוסף להקניית הרגלי למידה וידע.
מתקבלת מציאות שלעיתים בית הספר הוא הבית השני של הילד – המורה נמצא יותר שעות עם ילד מאשר הוריו. אי לכך, לבית
הספר תפקיד מהותי בחיי הילד, ובכוחה של החברה לעשות שימוש בקשר הזה כדי לסייע לילד בטיפוח הדימוי העצמי, בתפיסה הנורמטיבית-המוסרית שלו ובשילוב החברתי שלו. כלל זה נכון גם לילדים בעלי קשיי למידה, ובכלל זה הפרעות קשב (ADHD).
חוק השילוב יצר מציאות שבה ילדים בעלי ספקטרום רחב מאוד של הפרעות משולבים במסגרת החינוך הרגיל ומקבלים תמיכה
של מורי שילוב, לרוב צוות מת"י.

תוכנית עבודה עם בית ספר מהווה פרויקט רחב מאוד של תמיכה למוסד חינוכי וסיוע בהקניית ידע, בניית תוכניות אינדיבידואליות
לילדים, ולהידוק הקשר בין – מערכת החינוך, הילדים בעלי קשיי הלמידה ובני משפחותיהם. לרצף בין משפחות הילדים וצוות בית
הספר, השפעה מהותית על תפיסת הילד את בית הספר, ומחויבותו לכללי המוסד, ובהמשך לכללי החברה בכלל. הידוק קשר זה
הוא עניינם של צוות בית הספר וועדי ההורים. שיתוף פעולה בין הנוגעים בדבר יאפשר מערכת תמיכה יציבה לילדים הלומדים במוסד.

התוכנית רב- מערכתית וכוללת התייחסות למוסד החינוכי, לילד ולמשפחתו. להלן, כמה מישורים של סיוע זה.

א. הרצאה לסגל עובדי המוסד החינוכי:
הרצאה או סדרת הרצאות בנות 3 שעות כ"א. הרצאה ממוקדת לנושא מסוים, מתוך
מגוון נושאים הקשורים בהתמודדות אנשי חינוך עם ילדים לקויי למידה בכיתה ומול בני משפחותיהם.

ב. יום עיון מרוכז: יום עיון של 6 שעות (בוקר) הכולל סדרה של הרצאות בנושאים: מהי הפרעת קשב, עולמו הרגשי של בעל
לקות למידה, עבודה עם משפחות ודיון בשאלות מהקהל. ביום עיון כזה ניתן לשלב צוותי חינוך ממספר בתי ספר.

ג. סדנא מרוכזת בת יומיים (בוקר) , 6 שעות כל יום. שכולל הרצאות להקניית ידע וסדנאות שונות לעיבוד ותרגול התמודדות
במצבים יומיומיים בהם נתקלים המורים בעבודתם. התכנים המועברים הינם: לקויות למידה, מהי הפרעת קשב, עולמו הרגשי
של לקוי הלמידה, עבודה עם משפחות, מה מורה יכול לעשות, עיצוב התנהגות ופאנל מורחב של שאלות, סוגיות ותשובות.

ד. תוכנית לגמול: תוכנית ייעודית בת 6-8 מפגשים בבית הספר, כל מפגש נמשך כ 3 שעות, וכולל התייחסות מאוד מעמיקה
לאחד מנושאי המפגש. הנושאים אשר ידונו – הפרעות קשב, דרכי הסיוע לילדים עם הפרעות קשב, עבודה עם משפחות,
עיצוב התנהגות, ופתרון בעיות שכיחות. התוכנית משלבת הקניית ידע ומיומנויות, תוך התייחסות לסוגיות שיעלו צוות המורים
של המוסד.

ה. עבודה עם ילדים: עבודה יחידנית או קבוצתית עם תלמידי המוסד, או משפחותיהם. בין השירותים הקיימים ברכיב זה:
סדנאות הורים, עיצוב התנהגות, העצמה, הדרכה אינדיבידואלית לתלמיד, כישורים חברתיים ומפגשי ייעוץ להורים. שרות
זה אינו ממומן באמצעות תקציב המוסד החינוכי.

ו. הרצאות להורים: מפגשי הרצאה להורים, כל הרצאה עוסקת בנושא אחד, ונמשכת כ-3 שעות. כל הרצאה כוללת הקניית
ידע ושאלות ותשובות מקהל המשתתפים בנושא. שרות זה אינו ממומן באמצעות תקציב המוסד החינוכי.

שלושת הרכיבים – המוסד החינוכי, ההורים והילד – מהווים הבנייה מערכתית של התמודדות יעילה ומעצימה של המערכת
החינוכיים את הילדים לקויי הקשב. לכל אחת משלושת מרכיבי ההתייחסות – תכנים מפורטים המכוונים ייעודית לו.