בניית תוכנית התנהגותית במוסד חינוכי (עיצוב התנהגות)

מטרה: 

בניית תוכנית התנהגותית כוללת לתלמיד בתוך מוסד חינוכי, תוך התייחסות למשאבי הילד, המשפחה ובית הספר וצרכי התלמיד.
התוכנית מבוססת על הצלחות בצעדים קטנים, תוך התיחסות ליכולת הילד לעמוד במטרות שעומדות בפניו.
תוכנית זו לוקחת בחשבון את האבחנות הקודמות של הילד (הפרעת קשב, לקות למידה, היפראקטיביות, חרדה, ויסות חושי וכו'),
כמו גם התיחסות לקשיים והפרעות כמו: נשירה סמויה וגלויה, מרדנות, גילויי אלימות, קורבנות והרגלי למידה לקויים. 

בניית התוכנית:  
לשם ביצוע התוכנית נדרש ראיון הורים, תצפית במוסד החינוכי, הערכה תפקודית התנהגותית,ופגישות הדרכה ומעקב
לאחר הפעלת התוכנית.

קהל יעד:
ילדים בגילאי גן -חטיבת הביניים, המגלים קשיי הסתגלות למסגרת הלימודית על רקע קשיים שונים.

מבצע התוכנית:
ד"ר גיל מאור.